EN
RU
ΝΕΑ
10 + 1 απαραίτητες δεξιότητες για την σύγχρονη αγορά εργασίας
Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην επιτυχημένη πορεία της οικονομίας μιας χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντική.  Η σύγχρονη Κύπρος ταλανίζεται από την ανεργία κι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το φαινόμενο αυτό είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των υποψήφιων προσληφθέντων. 
Στην προσπάθειά τους οι νέοι να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θεωρούν επιτακτική την ανάγκη για απόκτηση περισσότερων ακαδημαϊκών πτυχίων και διπλωμάτων ή παρουσιάζουν την τάση για αλλαγή καριέρας πολλές φορές καθ’ όλη την εργατική τους ζωή.
Οι κανόνες στην εργασία σήμερα έχουν αλλάξει.  Όλοι κρινόμαστε με νέα κριτήρια και δεν είναι αρκετή η εκπαίδευση και η μόρφωσή μας, τα πτυχία και η εμπειρία μας.  Η επαγγελματική επιτυχία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητα από την εργασία ή την καριέρα την οποία θα επιλέξει κάποιος να ακολουθήσει. 
Πιο κάτω παρουσιάζεται μια γκάμα προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες στο χώρο εργασίας όποιος κι αν είναι αυτός για όλες τις θέσεις και για όλα τα άτομα.
 1. Επικοινωνιακές Δεξιότητες:
Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας «μετριέται» με το βαθμό στον οποίο το μήνυμα του «πομπού» φθάνει «ξεκάθαρο» στον δέκτη.  Η ικανότητα του να μεταφέρουμε αποτελεσματικά τις σκέψεις, τις ιδέες ή τις απόψεις μας είναι απαραίτητη και για να το κατορθώσουμε αυτό θα πρέπει πρωτίστως να είμαστε σαφείς, κατανοητοί και ανοικτοί σε διαφορετικές απόψεις και γνώμες από τις δικές μας, διαφορετικά θα υποπέσουμε στην παγίδα των παρερμηνειών και των παρεξηγήσεων.
 1. Δημιουργικότητα/ Καινοτομία:
Η αγγλική «κλισέ» έκφραση «σκέψου έξω απο το κουτί/τα καθιερωμένα» μας βοηθα να κατανοήσουμε πιό καλά έννοια της δημιουργικότητας.   Αναφέρεται, κυρίως, σε καινοτόμες ιδέες ή πρωτοποριακές λύσεις σε προβλήματα στο χώρο εργασίας.  Για να μάθει κανείς να σκέφτεται με αυτό τον τρόπο, πρέπει να μάθει να μην παίρνει ως δεδομένες τις συνηθισμένες  λύσεις και να καταργεί όποιους αδικαιολόγιτους περιορισμούς έχουν τεθεί που μπλοκάρουν την καινοτόμα σκέψη.
 1.  Εξοικείωση με την Τεχνολογία:
Σ΄ένα κόσμο όπου η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία, η εξοικείωση και η καθημερινή αξιοποίηση των Η/Υ και προγραμμάτων που μας υποβοηθούν με τις διάφορες εργασίες που χρειάζεται καθημερινά να πραγματώσουμε, απαραίτητη.
 1. Ομαδική Συνεργασία:
Μία από τις δεξιότητες που συνεισφέρει καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία ενός εργαζόμενου είναι να μπορεί κάποιος να συνεργάζεται εποικοδομητικά και αποτελεσματικά με τους υπόλοιπους τους συναδέλφους, σε οποιαδήποτε βαθμίδα της ιεραρχίας κι αν ανήκουν αυτοί, και ανεξάρτητα από το μέγεθος του οργανισμού στο οποίο ανήκουν. 
Παρόλο που ο όρος περι ομαδικής συνεργασίας ηχεί ωραία στα αυτιά μας και όλοι -λίγο ή πολύ-γνωρίζουμε πόσο βαρυσήμαντ στοιχείο αποτελεί στο χώρο εργασίας, εντούτοις δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.   Προϋποθέτει  την λειτουργική αλληλεπίδραση διαφορετικών ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικότητες και χαρακτήρες, με διαφορετικές αξίες και αρχές, η ακόμα με διαφορετικούς στόχους και διάθεση.
 1. Εργασιακή Ευελιξία:
Σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον η ευελιξία θεωρείται ως ένα πολύ σημαντικό προσόν. Αναφέρεται κυρίως στην προσαρμοστικότητα του εργαζομένου στις αλλαγές που προκύπτουν στον χώρο εργασίας και αφορούν συνήθως στο πότε, που και πώς θα εργάζεται το άτομο. 
 1. Προγραμματισμός/ Οργάνωση:
Μια άλλη δεξιότητα είναι η ικανότητα να προγραμματίζει κάποιος σωστά και να βάζει σε προτεραιότητες μεταξύ των πολλών υποχρεώσεων του για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.  Επίσης, αφορά την ικανότητα σωστής διαχείρισης του χρόνου ώστε η απόδοση στο χώρο εργασίας να είναι αποτελεσματική.
 1. Λήψη Αποφάσεων:
Είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή μεθόδων για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και δημιουργική επίλυση προβλημάτων σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο, μέσα στον χώρο εργασίας.  Η βέλτιστη απόφαση είναι εκείνη που επιτρέπει την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων του οργανισμού.
 1. Χαρακτήρας:
Η ανάπτυξη «εργασιακού χαρακτήρα» σημαίνει τη δημιουργία μιας εικόνας αυθεντικής που να εμπνέει ταυτόχρονα εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. 
 1. Αναλυτική Σκέψη:
Η αναλυτική σκέψη είναι η νοητική διεργασία µε την οποία ο άνθρωπος αναλύει και συγκρίνει διαφορετικά δεδομένα, βασιζόμενος στην ακολουθία σαφών και βαθμιαίων βημάτων.   Σκοπός της είναι η λύση κάποιου προβλήματος, που επιτυγχάνεται με την ανάλυση εναλλακτικών υποθέσεων και πιθανών λύσεων, οι οποίες ελέγχονται και επιβεβαιώνονται.
 1. Υπευθυνότητα:
Η υπευθυνότητα συνδέεται με τη συγκέντρωση της όλης προσπάθειας του εργαζομένου στα καθήκοντα του καθώς καί στο χώρο εργασίας, στην τιμιότητα και στη συνέπεια του στην εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.  Όλα αυτά αποτελούν κλειδιά για μια καλή σχέση με τα άλλα στελέχη (σε υψηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας) αφού χωρίς αυτά δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση.
 1. Συνεχής Εκπαίδευση:
Το εργασιακό περιβάλλον συνεχώς μετασχηματίζεται, εξελίσσεται και δημιουργεί ανάγκες για νέες γνώσεις και δεξιότητες, γεγονός που καθιστά τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων απαραίτητη ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αλλαγές που παρουσιάζονται.
Αυτό που χρειάζεται είναι η προσαρμογή της παιδείας στις ανάγκες της εποχής μας, μιας εποχής που πέρα από τα αναρτημένα στον τοίχο πτυχία, απαιτεί δεξιότητες που δεν αφορούν μόνο την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία του ατόμου αλλά και όλη γενικότερα τη ζωή του.
Άτομα που δεν πληρούν τις απαραίτητες δεξιότητες, καταλήγουν στην απόγνωση γιατί απλούστατα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους, συχνά απολύονται και ακόμη πιο συχνά αλλάζουν επαγγελματική κατεύθυνση σε κρίσιμες περιόδους της ζωής τους.
Η επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου προϋποθέτει χρόνο, μελέτη και επιστημονική βοήθεια.  Οδηγείστε το μέλλον σας εκεί που σας ταιριάζει και αναπτύξτε τις απαραίτητες δεξιότητες έγκαιρα.  Ζητήστε βοήθεια από επαγγελματίες.     

Φίλια Γεωργίου MSc, GCDF
Συνεργάτης Σύμβουλος Σταδιοδρρομίας
Compass4U
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ