EN
RU
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αποστολή της Compass4U είναι να βοηθά τους νέους να παίρνουν σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις.
ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Compass4U λειτουργεί Μονάδα Εξευρέσεως Εργασίας (με άδεια από το Υπ. Εργασίας), η οποία σας βοηθά να εργοδοτηθείτε (εντός κι εκτός Κύπρου), ή και για να βρείτε καλύτερη απασχόληση, αν δεν είσαστε ικανοποιημένοι με την παρούσα.

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Κοστολόγηση του Επαγγελματικού Πορτοφολίου.

Οι Σύμβουλοί μας είναι εξειδικευμένοι και κατέχουν μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική ή την Ψυχολογία και μπορούν:
> Να συζητήσουν μαζί σας οποιεσδήποτε ανησυχίες και προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία σας.
> Να εντοπίσουν τις δεξιότητες και ικανότητες του ατόμου με ειδικά και διεθνώς αναγνωρισμένα Τεστ.
> Να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε ή να αναβαθμίσετε τις δεξιότητες, οι οποίες σας είναι χρήσιμες στον τομέα της απασχόλησής σας ή για την επιτυχή διεκδίκηση θέσεων εργασίας (π.χ. τεχνική συνέντευξης). Χρησιμοποιούμε εντοπισμό δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
> Να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό πορτοφόλιο/ προφίλ (βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή, κλπ), καθώς και ένα πλούσιο επαγγελματικό δίκτυο.
> Να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η Μονάδα απευθύνεται σε:
> Άνεργους, για την εξεύρεση της καταλληλότερης εργασίας με βάση τα προσόντα τους.
> Εργαζόμενους, που αναζητούν αλλαγή εργασίας ή και εξέλιξη στην καριέρα τους.
> Επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν την αποδοτικότερη ποιοτική στελέχωση, με την εργοδότηση των καταλληλότερων υπαλλήλων.

Υπηρεσία Εξεύρεσης ΠροσωπικούΠαρέχουμε υπηρεσίες εξευρέσεως κατάλληλου και εξειδικευμένου προσωπικού για Κύπρο, Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.

Το προσωπικό προσλήψεων της Compass4U προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες μαζικής πρόσληψης και προσλήψεων για εργοδότες και ιδιωτικές εταιρείες.

Ειδικότερα, το προσωπικό μας:
01 Εντοπίζει θέσεις εργασίας που βρίσκονται στην Κύπρο και την Ευρώπη.
02 Συνεργάζετε με αξιόπιστους πράκτορες και εταιρείες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία κ.λπ.) προκειμένου να συγκεντρώσει υποψηφίους για συγκεκριμένες αγορές εργασίας.
03 Διαφημίζει και προωθεί διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας.
04 Προσφέρει στους υποψηφίους συγκεκριμένη εκπαίδευση και προετοιμασία.
05 Διεξάγει την αρχική αξιολόγησης υποψηφίων για εργοδότηση.
06 Αξιολόγει και δημιουργεί προφίλ υποψηφίων, χρησιμοποιώντας αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία.

 

Διαδικασία αιτήσεων για εργοδότησηΟι Σύμβουλοι μας μπορούν να:

01 Συζητήσουν μαζί σας ανησυχίες σχετικά με την εργασία ή προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζετε.
02 Αξιολογήσουν τις προσωπικές σας ικανότητες και δεξιότητες χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης.
03 Βοηθήσουν να αναπτύξετε και να ενισχύσετε τις απαιτούμενες δεξιότητες (και τεχνικές) που θα συμβάλουν στην εξεύρεση κατάλληλης απασχόλησης (π.χ. τεχνικές συνέντευξης)
04 Βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό πορτοφόλιο / προφίλ (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή).
05 Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
06 Βοηθήσουν να επεκτείνετε το επαγγελματικό σας δίκτυο.

 

Ψυχομετρικό Τεστ Αξιολόγησης Προσωπικού «ΑΡΙΣΤΟΝ» (για πρόσληψη ή προαγωγή προσωπικού σε επιχειρήσεις)Αυτό είναι ένα άλλο εξειδικευμένο εργαλείο της σειράς «Άριστον» το οποίο βοηθά στην αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υποψηφίων ή/και εργαζομένων, που απαιτούνται για προσλήψεις, προαγωγές ή εσωτερικές επανατοποθετήσεις/
ανακατατάξεις.

Στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας, ο εντοπισμός του καταλληλότερου προσωπικού αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της απόδοσης των επιχειρήσεων. Οι λειτουργοί της Compass4U είναι επαγγελματικά ειδικευμένοι για να αξιολογήσουν και να ερμηνεύσουν το Ψυχομετρικό Εργαλείο Αξιολόγησης Προσωπικού «Άριστον». 

Το Άριστον Τεστ προσφέρει την ευκαιρία για επιλογή των ατόμων που ταιριάζουν καλύτερα για κάποια θέση, μέσα από μετρήσιμα προσόντα.  Στην πραγματικότητα, το Τεστ αξιολογεί τις απαιτούμενες για κάθε θέση εργασίας δεξιότητες, καθώς και τα χαρακτηριστικά του ατόμου, ώστε να επιτευχθεί η αποδοτικότερη ενσωμάτωσή του σε συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης.

Το ΄Άριστον μπορεί να βοηθήσει τους άνεργους/εργαζόμενους:

01 Να μετρήσουν και να αξιολογήσουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά τους ως υποψήφιοι θέσεων εργασίας, για να τους βοηθήσει να επιλέξουν σωστά το πιο κατάλληλο για αυτούς εργασιακό περιβάλλον και την πιο κατάλληλη θέση εργασίας.   

Το Άριστον μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις:

01 Να αξιολογήσουν και να επιλέξουν το καλύτερο προσωπικό.
02 Να μετρήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες των υποψηφίων για εργοδότηση, όσον αφορά την γλώσσα, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη λήψη αποφάσεων, τα κίνητρα για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, τις αξίες, τη λογική σκέψη, την επικοινωνία κ.α.
03 Να διακρίνουν αξιόπιστα και αποτελεσματικά τους καταλληλότερους υποψηφίους για τις απαιτήσεις συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.
04 Να εντοπίσουν τις αδυναμίες υφιστάμενων υπαλλήλων, ώστε να προχωρήσουν στα απαραίτητα προγράμματα κατάρτισης.

Ποιούς μπορεί να βοηθήσει το Τεστ;

01 Εργαζόμενους οι οποίοι αναζητούν εργασία, ώστε να αξιολογήσουν την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένα περιβάλλοντα και θέσεις εργασίας.
02 Εταιρείες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό, από ανειδίκευτο μέχρι υψηλής εξειδίκευσης.
03 Εταιρείες που επιθυμούν να αξιολόγησουν τις ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων τους.
04 Διευθυντές οι οποίοι προτίθενται να επιλέξουν τους καταλληλότερους υπαλλήλους για προαγωγή ή ανάθεση νέων καθηκόντων.

Αποτελέσματα του Τεστ
Τα αποτελέσματα του Άριστον Τεστ αξιολογούνται και αναλύονται από τους εξειδικευμένους λειτουργούς της Compass4U. Στην περίπτωση εργαζομένων, στόχος είναι η επιστημονική καθοδήγηση με βάση τα αποτελέσματα/ευρήματα του Τεστ. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, αυτές ενημερώνονται και υποστηρίζονται στη λήψη αποφάσεων, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού τους.