EN
RU
ΝΕΑ
Επαγγέλματα του μέλλοντος
Σίγουρα δεν μπορούμε να μαντέψουμε το μέλλον, ούτε και τις παραμέτρους που το επηρεάζουν. Παρ’όλ’ αυτά μπορούμε να σχεδιάσουμε με τη βοήθεια επιστημονικών δεδομένων  ένα πλάνο το οποίο θα προετοιμάσει το επαγγελματικό μας μέλλον.  Η αγορά εργασίας και αυτά που απαιτεί είναι σημαντικό να συνυπολογισθούν στη λήψη των αποφάσεων για τη σταδιοδρομία ενός ατόμου αλλά δεν αποτελούν τον βασικό παράγοντα. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε ποιοι τομείς  επαγγελμάτων θα αναπτυχθούν με βάση τις προβλέψεις της αγοράς αλλά και της στρατηγικής και του προγραμματισμού του κράτους μας. 
Τα τελευταία χρόνια ο σημαντικότερος τομέας της οικονομίας της Κύπρου είναι αυτός των υπηρεσιών για τον οποίο οι ενδείξεις παρουσιάζονται αρκετά ευοίωνες μέχρι στιγμής αφού δείχνουν ότι ο τομέας αυτός θα διατηρήσει τα πρωτεία και στα επόμενα χρόνια. Επομένως αναμένεται ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνται θα αφορούν στον τομέα αυτό. 
Λόγω της αναμενόμενης - εκτός απροόπτου - ανάκαμψης της οικονομίας, ο κατασκευαστικός τομέας αναμένεται να σημειώσει ετήσια ανάπτυξη. Γι’ αυτό και επαγγέλματα όπως του αρχιτέκτονα και του μηχανολόγου, θα παρουσιάσουν αύξηση στη ζήτηση. Συνδεδεμένες με  αυτόν τον τομέα είναι και οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τα αειφόρα και ενεργειακής απόδοσης κτήρια. Οι ειδικοί σε αυτούς τους τομείς δράσεως θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά στην αυξημένη παραγωγή. 
Επαγγέλματα που αφορούν την πράσινη οικονομία, όπως οι σύμβουλοι περιβάλλοντος, αναμένεται να έχουν ζήτηση χάριν της στρατηγικής του κράτους που αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος.  Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο για τα επόμενα χρόνια, να αναπτύξει αυτό τον τομέα, τόσο σε θέματα έρευνας, όσο και σε θέματα υλοποίησης.  Έτσι, πιο πρακτικά επαγγέλματα που αφορούν τον τομέα αυτό, θα έχουν επίσης σε ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως  ειδικοί για την τοποθέτηση και συντήρηση ανεμογεννητριών ή/ και ηλιακών πλακών.
Παράλληλα, η γαλάζια οικονομία αναμένεται να σημειώσει ανοδική πορεία μέσα στα επόμενα χρόνια.   Με τον όρο αυτό (γαλάζια οικονομία) εννοούμε τα επαγγέλματα που αφορούν και έχουν σχέση με την θάλασσα και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει.  Τα επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας μπορεί να αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό, πτυχιούχους ή υπαλλήλους υπηρεσιών.
Ο τομέας της πληροφορικής και της τεχνολογίας είναι ένας ακόμα τομέας που αναμένεται να διατηρήσει την αυξημένη ζήτηση που ήδη παρουσιάζει. Η σύγχρονη δομή των επιχειρήσεων επιβάλλει την εισαγωγή της τεχνολογίας σε διάφορες μορφές. Είναι γνωστό ότι οι επιστημονικές αυτές γνώσεις και ανακαλύψεις μπορεί να εφαρμοστούν σχεδόν σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.  Είναι φανερό πώς βασικές δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογίας είναι αναγκαίες για όλους αυτούς που θέλουν να πετύχουν στον τομέα που εργάζονται.
Οι υπηρεσίες που αφορούν νομικές και λογιστικές δραστηριότητες θα συνεχίσουν να παραμένουν στην κορυφή λόγω της σχετικής οικονομικής δραστηριότητας της Κύπρου. Γενικά τα επαγγέλματα που αφορούν το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών είναι εκείνα που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα.
Στην παροχή υπηρεσιών εντάσσονται και οι δραστηριότητες σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Έτσι οι σχετικές θέσεις, όπως βοηθός μάγειρα, σερβιτόροι, μπαρίστες, θα συνεχίσουν να έχουν την ανάλογη ζήτηση. Λόγω της αναμενόμενης αύξησης του τουρισμού, οι συγγενικές υπηρεσίες θα επεκταθούν. 
Ένας ακόμα τομέας είναι ο τομέας της υγείας. Σε αυτό τον τομέα αξίζει να σημειωθεί η εισδοχή σχετικά νέων μορφών του, όπως η εργοθεραπεία.  Επιπρόσθετα η ζήτηση για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλείας σημειώνουν ήδη σημαντική αύξηση.  
Σε γενικές γραμμές οι θέσεις εργασίας απευθύνονται πλέον και θα συνεχίσουν να απευθύνονται στο μέλλον σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των θέσεων, εργασίας αλλά και η απαιτητική και περίπλοκη μορφή που έχουν πάρει στις μέρες μας, απαιτούν από τον υποψήφιο να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει.
Ολοκληρώνοντας είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν αρκεί ένα άτομο να εξειδικεύεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο τομέα σπουδών ή δραστηριοτήτων, είναι εξίσου σημαντικό και η συνεχής, ευρύτερη ενημέρωση του ατόμου. Δεξιότητες όπως η εκμάθηση ξένων γλωσσών ή νέων προγραμμάτων στους Η/Υ, αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας για τις επόμενες γενιές.  Γι’ αυτό και συστήνεται η συνεχής και συστηματική επένδυση στην απόκτηση γνώσεων, καθώς και η συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός ατόμου για να είναι αυτό το άτομο ανταγωνίσιμο στην αγορά εργασίας. 

Άννα Μιχαήλ MSc, GCDF
Ανώτερος Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Compass4U
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ